Zaradi prenove programa LoPolis, e-redovalnica še ne deluje.
Predvidoma bo aktivna v oktobru 2017.