V skladu s 45. členom Zakona o osnovni šoli, obveščamo vse starše na območju šolskega okoliša OŠ Pirniče (sem sodijo vasi Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče,  Vikrče in Zavrh), da bomo vpisovali šolske novince za šolsko leto 2018/2019:

V PONEDELJEK, 12. 2. 2018

V TOREK,  13. 2. 2018 in

V ČETRTEK, 15. 2. 2018

od 13.00 do 17.00 ure.

Vpis je obvezen za otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati osnovno šolo, dopolnili starost 6 let (to so otroci rojeni leta 2012).

Starši, katerih otroci imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v okolišu naše šole, na dom prejmejo vabilo za vpis. Če  starši želijo  vpisati otroka na drugo šolo, se prav tako vpišejo v našo šolo, na drugo pa naslovijo prošnjo za vpis.

Željeno je, da je pri vpisu prisoten tudi otrok.

Za dodatne informacije lahko pokličete psihologinjo, ga. Barbaro Strmšek Matičič na tel. št. 059-253-601.