„Da bi odkrili nadarjene otroke, zadošča,
da vanje verujemo in jih hočemo odkrivati.“
(M. D. Jenkins)

Definicija nadarjenosti (am. Zakon o izobraževanju nadarjenih iz l. 1978)

Nadarjeni ali talentirani so tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in kateri poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.

 • Visoka splošna sposobnost in visoka specifična sposobnost
 • Visoka splošna sposobnost = NADARJENOST (visoka splošna sposob. omogoča doseganje izjemnih rezultatov na več področjih)
 • Visoka specifična sposobnost = TALENTIRANOST (visoka spec. spos. vodi do uspeha na posebnih področjih)

Nadarjeni imajo nekatere osebnostne lastnosti, ki jih ne najdemo pri drugih otrocih ali pa so pri njih bolj izrazite. Nanašajo se na različna področja: miselno spoznavno, učno-storilnostno, motivacija, socialno čustveno področje.
Miselno spoznavno področje

 • Razvito divergentno mišljenje
 • Razvito logično mišljenje
 • Imajo dober spomin
 • Natančnost opazovanja
 • Smisel za humor
 • Imajo nenavadno domišljijo

Učno-storilnostno področje

 • Široka razgledanost
 • Visoka učna uspešnost
 • Bogato besedišče
 • Hitro branje
 • Spretnost v eni od umetniških dejavnosti
 • Motorična spretnost in vzdržljivost

Motivacija

 • Visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti
 • Uživajo v svojih dosežkih
 • Radovednost
 • Raznoliki in močno izraženi interesi
 • Visoka storilnostna motivacija
 • So vztrajni pri reševanju nalog

Socialno čustveno področje

 • Nekonformizem
 • Močno razvit občutek za pravičnost
 • Neodvisnost in samostojnost
 • Sposobnost vodenja in vplivanja na druge
 • Izrazit smisel za organizacijo
 • Empatičnost

Proces odkrivanja nadarjenih učencev zajema:

 1. EVIDENTIRANJE
 2. IDENTIFIKACIJO
 3. SEZNANITEV STARŠEV IN PRIDOBITEV NJIHOVEGA MNENJA.
(Skupno 816 obiskov, današnjih obiskov 1)