Izjava za eRedovalnico – GDPR

Obrazec za eREDOVALNICO GDPR

 

Soglasje za pregled učenčeve lastnine 

Obrazec za soglasje

 

Odsotnost učencev od pouka

Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok izostanka. Če starši vzroka izostanka ne sporočijo v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih šola obvesti o izostanku učenca in jih pozove, da izostanek pojasnijo.

V kolikor starši ne pojasnijo in ne oddajo opravičilo izostanka v roku petih dni, bomo odsotnost učenca/ke od pouka šteli za neopravičeno.

Starši zapišete opravičilo na tem obrazcu: Obrazec za opravičilo (pdf).

Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu. Za napovedano odsotnost uporabijo Vlogo za napovedano odsotnost.

Ravnatelj lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka.

Vloga za napovedano odsotnost (pdf)

 

Odhod učencev iz podaljšanega bivanja

V primeru, da bo otrok odšel iz podaljšanega bivanje drugače, kot je zapisano v prijavi, starši izpolnite tale obrazec:

Odhod učenca iz OPB

 

Statusi perspektivnega ali vrhunskega športnika oziroma status perspektivnega oziroma vrhunskega umetnika

Dodelitev občinskih denarnih pomoči

Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopku za dodelitev sredstev za šole v naravi (pdf)

(Skupno 2.326 obiskov, današnjih obiskov 1)