Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljevanju: nacionalno preverjanje znanja). Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

NPZ 6. razred

Ob koncu drugega obdobja osnovna šola po predpisanem postopku sama izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tujega jezika.

  • četrtek, 4. 5. 2023 slovenščina
  • ponedeljek, 8. 5. 2023 matematika
  • sreda, 10. 5. 2023 angleščina

NPZ 9. razred

Ob koncu tretjega obdobja osnovna šola po predpisanem postopku v sodelovanju z zunanjimi ocenjevalci izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta.

  • četrtek, 4. 5. 2023 slovenščina
  • ponedeljek, 8. 5. 2023 matematika
  • sreda, 10. 5. 2023 tretji predmet: domovinska in državljanska kultura in etika

Tretji predmet je določil pristojni minister s sklepom 1. septembra 2023.

Informacije za starše so dostopne na spletni strani ric-a.

(Skupno 649 obiskov, današnjih obiskov 1)