Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljevanju: nacionalno preverjanje znanja). Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

NPZ 6. razred

Ob koncu drugega obdobja osnovna šola po predpisanem postopku sama izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tujega jezika.

  • torek, 7. 5. 2024 slovenščina
  • četrtek, 9. 5. 2024 matematika
  • ponedeljek, 13. 5. 2024 angleščina

NPZ 9. razred

Ob koncu tretjega obdobja osnovna šola po predpisanem postopku v sodelovanju z zunanjimi ocenjevalci izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta.

  • torek, 7. 5. 2024 slovenščina
  • četrtek, 9. 5. 2024 matematika
  • ponedeljek, 13. 5. 2024 fizika – po sklepu pristojnega ministra z dne, 1. 9. 2023

Informacije za starše so dostopne na spletni strani ric-a.

(Skupno 1.055 obiskov, današnjih obiskov 1)