OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2024/2025

V osnovni šoli poteka v 7., 8. in 9. razredu tudi pouk izbirnih predmetov. Učenci si del predmetnika v zadnjem triletju izberejo po svojih željah, s tem se spodbuja razvoj njihovih sposobnosti kot tudi možnost pridobivanja znanja s področji, ki posameznega otroka še posebej zanimajo.

Izbirni predmeti so družboslovno-humanistični in naravoslovno-tehnični. Šola mora ponuditi pouk iz najmanj treh predmetov družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh predmetov iz naravoslovno-tehničnega sklopa. Ponuditi mora tudi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

Predmeti se razlikujejo glede na čas trajanja:

  • triletni predmeti (učenec jih  lahko izbere vsa tri leta),
  • enoletni, vezani na razred (lahko se jih ponudi samo v določenem razredu)
  • enoletni predmeti (trajajo samo eno leto in jih učenec ne more ponovno izbrati).

O tem si lahko še več preberete na tej povezavi: https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/

Za lažji izbor smo vam za šolsko leto 2024/2025 pripravili kratke predstavitve posameznih predmetov. Učenec lahko izbere predmete v skupnem trajanju 2 ur tedensko oz. največ 3 ure tedensko, če s tem soglašajo njegovi starši. Nemščina poteka dve uri, ostali predmeti pa eno uro tedensko. Predmeti s področja prehranjevanja, tehnike in likovne umetnosti se bodo izvajali v enem polletju v blok urah.

DRUŽBOSLOVNO – HUMANISTIČNI PREDMETI:

NARAVOSLOVNO – TEHNIČNI PREDMETI:

Prijave na obvezne izbirne predmete bodo potekale preko spleta na portalu LOPOLIS. Podrobnejše informacije vam preko elektronske pošte posredujemo tik pred začetkom izbora.

(Skupno 1.674 obiskov, današnjih obiskov 1)