(iz Zakona o osnovni šoli)

Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši morajo v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Starši, katerih otroci imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v okolišu naše šole, na dom prejmejo vabilo za vpis. Seznam otrok, ki smo jih dolžni vpisati v 1. razred, smo si pridobili iz evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

Če želijo starši vpisati otroka na drugo šolo, ga prav tako vpišejo na našo šolo, na drugo pa naslovijo prošnjo za vpis.

 

Odložitev všolanja:

Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker  menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma, če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Barbara Strmšek Matičič

(Skupno 1.085 obiskov, današnjih obiskov 1)