Spoštovani obiskovalci, prijatelji, vaščani, sosedje OŠ Pirniče,

obveščam vas, da imamo s spremembo 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju VIZ, vsi davčni zavezanci možnost, da do največ 0,3% dohodnine namenimo tudi Šolskemu skladu OŠ Pirniče. Drugi odstavek omenjenega člena govori:

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Ne glede na ureditev v zakonu, ki ureja dohodnino, je upravičenec do največ 0,3 % donacije posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto lahko tudi šolski sklad oziroma sklad vrtca, ki sredstva iz sklada namenja tudi otrokom, učencem in dijakom iz socialno manj vzpodbudnih okolij, kot jih določa prejšnji odstavek. Šolski sklad oziroma sklad vrtca je uvrščen na seznam upravičencev do donacij iz naslova dohodnine v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino. Ministrstvo, pristojno za šolstvo, ministrstvu, pristojnem za finance, enkrat letno zagotovi podatke o skladih, potrebne za namen priprave seznama upravičencev do donacij.”

Na vas se tako v svojem imenu ter v imenu Upravnega odbora šolskega sklada obračam s prošnjo, da del dohodnine do največ 0,3 % namenite našemu šolskemu skladu, znesek je namreč prispevek, ki ga država od davka na dohodek namenja za organizacije splošno koristnega namena. Do konca tekočega leta se lahko odločite, komu in v kakšnem deležu boste prispevali del vaše dohodnine za tekoče leto, in o tem obvestite davčno upravo.

S sredstvi, ki jih bomo zbrali, bomo/boste pomagali pri nakupu nadstandardne opreme, omogočili otrokom iz manj vzpodbudnih okolij pri plačilu nadstandardnih dejavnosti (šole v naravi ipd.) ,…

V primeru, da se za donacijo odločite, imate dve možnosti:

  • spodnji obrazec natisnite, izpolnite s svojimi podatki, v zahtevek pripišite % dohodnine, ki ga namenjate šolskemu skladu OŠ Pirniče in podpisanega prinesete v tajništvo šole, obrazec bo davčnemu uradu posredovala šola;
  • spodnji obrazec natisnite, izpolnite s svojimi podatki, v zahtevek pripišite % dohodnine, ki ga namenjate šolskemu skladu OŠ Pirniče ter podpisanega odnesete ali pošljete na pristojni davčni urad;
  • obrazec oddate preko sistema e_Davki (https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo)

Ko boste izpolnjevali obrazec, morate navesti ime oz. naziv šolskega sklada: OSNOVNA ŠOLA PIRNIČE, davčna številka pa: 52479668.

Iskrena zahvala vsem, ki ste že ali pa še boste donirali v sklad naše šole. Z vašim sodelovanjem bodo namen in dejavnosti sklada lažje uresničljivi.

Damijana Božič – Močnik, ravnateljica

in

člani Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Pirniče (predstavniki staršev: Peter Nerer, Jerneja Duhovnik, Marija Brank, Saša Milač Žura, predstavniki zaposlenih: Marjeta Jesenko, Simona Košenina in Igor Sešek)

(Skupno 68 obiskov, današnjih obiskov 1)