PREDSTAVITEV DELA ŠOLSKE SKUPNOSTI

Šolska skupnost
Šolsko skupnost sestavljajo predstavniki posameznih oddelčnih skupnosti, ki so bili izvoljeni v svojih razredih v začetku šolskega leta. V septembru učenci izvolijo predsednika skupnosti učencev in zapisnikarja in skupaj z mentorico pripravijo okvirni načrt dela. Namen srečanj je uskladiti in uresničiti interese učencev, jim omogočiti, da izrazijo potrebe sovrstnikov in svoje mnenje ter da skupaj poskušajo najti rešitve.

Šolski parlament
Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sklicatelj šolskega parlamenta je ravnateljica, lahko pa tudi mentor ali predsednik skupnosti učencev šole. Šolski parlament razpravlja o vprašanjih, ki jih predlagajo učenci sami, lahko pa jih predlagajo tudi delavci šole. Predstavniki šolskega parlamenta sodelujejo pri delu regijskega in državnega otroškega parlamenta.

(Skupno 156 obiskov, današnjih obiskov 1)