Šola razpolaga z učbeniškim skladom, katerega uporabniki so vsi učenci od 1. do 9. razreda. Ob koncu šolskega leta oz. v prvem tednu pouka učenci brezplačno prejmejo učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku. Učenci 1., 2. in 3. razreda v šoli brezplačno prejmejo tudi delovne zvezke, starši oz. skrbniki kupijo preostale potrebščine.

Ob koncu šolskega leta morajo učenci vrniti nepoškodovane učbenike. Če učenec vrne poškodovan ali uničen učbenik oz. ga izgubi, je potrebno, v skladu Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov, plačati odškodnino. Z izposojenimi učbeniki naj učenci ravnajo vestno in odgovorno, naj jih ovijejo oz. ustrezno opremijo z zaščitnimi ovitki.

Za šolsko leto 2021/22 tiskanih naročilnic za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada ne bomo razdeljevali. Vsi učenci so uporabniki učbeniškega sklada in s tem upravičeni do brezplačne izposoje. V kolikor pa si učbenikov v letu 21/22 ne želite izposoditi, to sporočite šolski knjižničarki, upravljavki učbeniškega sklada, na elektronski naslov barbara.kavcic@guest.arnes.si.

Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in obveznih učnih gradiv ter ostalih potrebščin po posameznih razredih se nahajajo na povezavi: Seznam

Zapisala: Barbara Kavčič, knjižničarka

(Skupno 664 obiskov, današnjih obiskov 1)