VPIS ŠOLSKIH NOVINCEV za šolsko leto 2022/2023

V skladu s 45. členom Zakona o osnovni šoli (št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) obveščamo vse starše na območju šolskega okoliša Osnovne šole Pirniče (sem sodijo vasi Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče,  Vikrče in Zavrh), da bomo šolske novince za šolsko leto 2022/2023 vpisovali v:

– torek, 15. 2. 2022,

– sredo, 16. 2. 2022 in

– četrtek, 17. 2. 2022

od 15.00 do 18.15 ure.

Vpis je obvezen za otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati osnovno šolo, dopolnili starost 6 let (to so otroci rojeni leta 2016).

Starši, katerih otroci imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v okolišu naše šole, boste na dom prejeli vabilo za vpis, z določenim dnevom in uro vpisa. Želeno je, da se vpisa udeleži tudi bodoči prvošolec/prvošolka.

Če starši želijo vpisati otroka na drugo šolo, ga najprej vpišejo v našo šolo, na drugo pa naslovijo prošnjo za vpis.

Za dodatne informacije lahko pokličete našo svetovalno delavko, gospo Barbaro Strmšek Matičič na tel. št. 01/362 52 84.

Prosimo vas, da se ves čas poteka vpisa držite že znanih preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja virusne bolezni:

  • izpolnjevanje PCT pogoja za vstop v šolo (ustrezno potrdilo prinesite s seboj),
  • na vpis naj prihajajo le zdrave osebe, tako otroci kot tudi njihovi starši,
  • obvezno je pravilno nošenje zaščitne obrazne maske,
  • upoštevajte medosebno razdaljo (vsaj 1,5 oz. 2 m),
  • zelo pomembna je ustrezna higiena rok.

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov zmanjšamo možnost za prenos povzročitelja okužbe in s tem ščitimo sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov je odgovoren tudi vsak posameznik.

Vsem bodočim prvošolcem izrekamo iskreno dobrodošlico!

(Skupno 145 obiskov, današnjih obiskov 1)