Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv za šolsko leto 2018/19 po posameznih razredih: