NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 4., 5. IN 6. RAZRED

Z neobveznimi izbirnimi predmeti smo začeli s šolskim letom 2014/15.
– Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, torej se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.
Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost morajo starši opravičiti.
– V skladu z zakonom učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Pouk nemščine se izvaja po dve uri tedensko, pouk ostalih predmetov pa po eno uro na teden.
– Učenec, ki izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.
– Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem predmetu nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju od 4. do 6. razreda.

Predstavitve neobveznih izbirnih predmetov:

NIP nem 4.r (pdf)

NIP nem 5.r (pdf)

NIP nem 6.r (pdf)

Računalništvo (pdf)

NIP_sport (pdf)

NIP_tehnika (pdf)

NIP_umetnost (pdf)

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ZA 7., 8. IN 9. RAZRED

V šolskem letu 2019/20 imate učenci možnost izbrati pouk neobveznega izbirnega predmeta v 7. ,8. in 9. razredu – nemščina.

– Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, torej se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.
Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost morajo starši opravičiti. Učenec mora obiskovati predmet do konca pouka v tekočem šolskem letu.
Pouk nemščine se izvaja po dve uri tedensko.

Predstavitev:

Predstavitev NIP 7. 8. 9.r (doc)

 

(Skupno 291 obiskov, današnjih obiskov 1)