NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2023/2024 – za učence 4., 5. in 6. r

  • Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, torej se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.
  • Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost morajo starši opravičiti.
  • V skladu z zakonom učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Pouk nemščine se izvaja po dve uri tedensko, pouk ostalih predmetov pa po eno uro na teden.
  • Učenec, ki izbere en neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.
  • Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem predmetu nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju od 4. do 6. razreda.

Predstavitve neobveznih izbirnih predmetov:

(Skupno 1.083 obiskov, današnjih obiskov 1)