ČLANI SVETA OŠ PIRNIČE (mandat od 30. septembra 2016 do 29. septembra 2020)

  • predstavniki delavcev šole:

Janja Bergant, Lucija Jekovec, Tadeja Klun Lenarčič, Maja Perne, Jožica Škof

  • predstavniki ustanoviteljice Občine Medvode:

Marjan Brezarič, Marjan Merjasec, Damjana Šubic

  • predstavniki staršev

Mojca Erjavec, Mateja Henigman, Barbara Leskovšek

PREDSEDNICA SVETA ŠOLE: Lucija Jekovec

NAMESTNICA PREDSEDNICE: Mojca Erjavec

Zapisniki sestankov se z vsemi prilogami hranijo v tajništvu šole.