Tekmovanja v šolskem letu 2017/18

 • Slovenščina

Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje organizira ZRSŠ.
Šolsko tekmovanje:
Regijsko tekmovanje:
Državno tekmovanje:

 • Matematika – evropski kenguru

Šolsko tekmovanje:
Državno tekmovanje:

 • Logika

šolsko tekmovanje:
državno tekmovanje:

 • Angleščina
 • Kemija

Tekmovaje v znanju kemije za Preglovo priznanje organizira ZOTKS.
šolsko tekmovanje:
državno tekmovanje:

 • Fizika

Tekmovanje v znanju fizike za Stefanovo priznanje organizirea DMFAS.
šolsko tekmovanje:
Regijsko tekmovanje:
Državno tekmovanje:

 • Astronomija
  • šolsko tekmovanje
  • državno tekmovanje
 • Zgodovina

Tekmovanje v znanju zgodovine organizira ZRSŠ.
šolsko tekmovanje:
regijsko tekmovanje:
državno tekmovanje:

 • Biologija

Tekmovanja v znanju biologije organizira ZOTKS.
Šolsko tekmovanje bo
Državno tekmovanje bo

 • Kaj veš o sladkorni

Tekmovanje organizira Zveza društev diabetikov Slovenije.
Šolsko tekmovanje:
Državno tekmovanje:

 • Šport

Rezultati športnih tekmovanj si lahko ogledate na spletni strani Zavoda za šport in turizem Medvode.
Prijave za športna tekmovanja vodita učitelja športa Jasna Jelen in Marko Mrhar.

 • Računalniško tekmovanje Bober

Šolsko tekmovanje bo                      , državno pa                       .
Uradna spletna stran tekmovanja: http://tekmovanja.acm.si/bober

 • Konstruktorstvo in tehnologije
  • regijsko tekmovanje
  • državno tekmovanje