Tekmovanja v šolskem letu 2017/18

 • Slovenščina

Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje organizira ZRSŠ.
Šolsko tekmovanje: 12.12.2017
Regijsko tekmovanje: 21. 1. 2018
Državno tekmovanje: 10. 3. 2018

 • Matematika – evropski kenguru

Šolsko tekmovanje: 15. 3. 2018
Državno tekmovanje: 21. 4. 2018

 • Logika

šolsko tekmovanje: 28. 9. 2017
državno tekmovanje: 23. 10. 2017

 • Angleščina
 • Kemija

Tekmovaje v znanju kemije za Preglovo priznanje organizira ZOTKS.
šolsko tekmovanje:
državno tekmovanje:

 • Fizika

Tekmovanje v znanju fizike za Stefanovo priznanje organizirea DMFAS.
šolsko tekmovanje: 6. 2. 2018
Regijsko tekmovanje: 16. 3. 2018
Državno tekmovanje: 14. 4. 2018

 • Astronomija
  • šolsko tekmovanje 7. 12. 2017
  • državno tekmovanje 6. 1. 2018
 • Zgodovina

Tekmovanje v znanju zgodovine organizira ZRSŠ.
šolsko tekmovanje: 15. 12. 2017
regijsko tekmovanje: 1. 2. 2018
državno tekmovanje: 17 . 3. 2018

 • Biologija

Tekmovanja v znanju biologije organizira ZOTKS.
Šolsko tekmovanje bo
Državno tekmovanje bo

 • Kaj veš o sladkorni

Tekmovanje organizira Zveza društev diabetikov Slovenije.
Šolsko tekmovanje: 15. 10. 2017
Državno tekmovanje:

 • Šport

Rezultati športnih tekmovanj si lahko ogledate na spletni strani Zavoda za šport in turizem Medvode.
Prijave za športna tekmovanja vodita učitelja športa Jasna Jelen in Marko Mrhar.

 • Računalniško tekmovanje Bober

Šolsko tekmovanje bo 14. – 20. november 2017  , državno pa                       .
Uradna spletna stran tekmovanja: http://tekmovanja.acm.si/bober

 • Konstruktorstvo in tehnologije
  • regijsko tekmovanje 7. 4. 2018
  • državno tekmovanje 13. 5. 2018