Tekmovanja v šolskem letu 2016/17

 • Slovenščina

Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje organizira ZRSŠ.
Šolsko tekmovanje: 9.12. 2016
Regijsko tekmovanje: 25. 1. 2017
Državno tekmovanje: 11. 3. 2017

 • Matematika – kenguru

Šolsko tekmovanje: 16. 3. 2017
Državno tekmovanje: 22. 4. 2017

 • Logika

šolsko tekmovanje: 29. 9. 2016
državno tekmovanje:

 • Angleščina
 • Kemija

Tekmovaje v znanju kemije za Preglovo priznanje organizira ZOTKS.
šolsko tekmovanje:
državno tekmovanje:

 • Fizika

Tekmovanje v znanju fizike za Stefanovo priznanje organizirea DMFAS.
šolsko tekmovanje: 9. 2. 2017
Regijsko tekmovanje: 17. 3. 2017
Državno tekmovanje: 8. 4. 2017

 • Astronomija
  • šolsko tekmovanje 8. 12. 2016
  • državno tekmovanje 14. 1. 2017
 • Zgodovina

Tekmovanje v znanju zgodovine organizira ZRSŠ.
šolsko tekmovanje: 1. 12. 2016
regijsko tekmovanje: 1. 2. 2017
državno tekmovanje: 18. 3. 2017

 • Biologija

Tekmovanja v znanju biologije organizira ZOTKS.
Šolsko tekmovanje bo
Državno tekmovanje bo

 • Kaj veš o sladkorni

Tekmovanje organizira Zveza društev diabetikov Slovenije.
Šolsko tekmovanje:
Državno tekmovanje:

 • Šport

Rezultati športnih tekmovanj si lahko ogledate na spletni strani Zavoda za šport in turizem Medvode.
Prijave za športna tekmovanja vodita učitelja športa Jasna Jelen in Marko Mrhar.

 • Računalniško tekmovanje Bober

Šolsko tekmovanje bo od 7. do 11. november 2016, državno pa 14. januarja 2017v Ljubljani.
Uradna spletna stran tekmovanja: http://tekmovanja.acm.si/bober

 • Konstruktorstvo in tehnologije
  • regijsko tekmovanje 7. 4. 2017
  • državno tekmovanje 13. 5. 2017