V šolskem letu 2024/2025 tudi v OŠ Pirniče prehajamo na celoten program razširjenega programa v osnovni šoli (v nadaljevanju RaP).

Temeljni namen RaP je vsem učencem in učenkam omogočiti zdrav in celosten osebnostni razvoj, ki sledi njihovim individualnim zmožnostim, interesom, talentom in potrebam, ob smiselnem upoštevanju individualnih pričakovanj.

RaP pomeni priložnost, kako učence naučiti kakovostno preživljati prosti čas, pri čemer šola ponuja vsebine, ki sledijo potrebam današnjega časa in zagotavljajo zdrav razvoj učencev.

Vrednote, kot so znanje, učenje, medsebojno sodelovanje, dejavno državljanstvo, kultura, zdravje, gibanje in igra, so temeljni gradniki RaP.

Splošni cilji: 

–  odpravljanje vrzeli, poglabljati in nadgrajevati cilje obveznega programa osnovne šole,

–  večja izbirnost in participacija učenk in učencev,

–  razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti učenk in učencev,

– poglobljeno spoznavanje posebnosti posameznih učencev in tako večje možnosti za udejanjanje načela individualizacije,

–  razvijanje učenčevih interesov, spretnosti in znanja, razvijanje učnih in delovnih navad,

–  spodbujati kakovostno preživljanje prostega časa ter zdravega življenjskega sloga. 

Razširjeni program vključuje nabor dejavnosti, ki določajo tri področja:
GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO TELESNO IN DUŠEVNO POČUTJE,

KULTURA IN DRŽAVLJANSKA VZGOJA,

UČENJE UČENJA.

Nov koncept zajema tudi dejavnosti, ki smo jih doslej poznali kot:

– interesne dejavnosti,

– jutranje varstvo,

– podaljšano bivanje,

– kolesarski izpit,

– dodatni pouk,

– dopolnilni pouk,

– individualna in skupinska pomoč,

– neobvezni izbirni predmeti od 4. do 6. razreda: umetnost, računalništvo, tehnika, tuji jezik nemščina in šport (znanja se pri teh dejavnostih ne bo ocenjevalo kot do sedaj),

– pevski zbori.

RaP zajema celotno vertikalo. Tako se lahko učenci pred, med in po obveznem pouku vključijo v dejavnosti, ki jih ponuja šola.

Posamezne dejavnosti razširjenega programa (RaP) v šolskem letu 2024/2025:

POSAMEZNE DEJAVNOSTI RaP ZA ŠOLSKO LETO 2024_25

(Skupno 2.147 obiskov, današnjih obiskov 2)