V šolskem letu 2016/17 je v šoli 265 učencev. Oblikovali smo 14 oddelkov.

 

RAZRED ŠTEVILO UČENCEV RAZREDNIK
1.A  19 Lucija JEKOVEC,
druga učiteljica Olga VODOPIVEC
1.B  23 Saša MILOHNOJA,
druga učiteljica Janja BERGANT
2.A  17 Simona KOŠENINA
2.B  18 Darja ROVŠEK
3.A 16 Karmen REBOLJ
3.B  14 Špela TRUNK
4.R 25 Nevenka MAROLT
5.R  24  Katja PORČNIK GORTNAR
6.A  17 Irena FABEK
6.B  16 Igor VELER
7.R  25 Marjeta JESENKO
8.R  21 Tadeja KLUN LENARČIČ
9.A  15 Urška WERTL
9.B  15 Marija LOČNIŠKAR