V šolskem letu 2017/18 je v šoli 267 učencev. Oblikovali smo 14 oddelkov.

 

RAZRED ŠTEVILO UČENCEV RAZREDNIK
1.A 15 Anja MOHORIČ,
druga učiteljica Janja BERGANT
1.B 14 Darja ROVŠEK
2.A  20 Simona KOŠENINA
(Lucija JEKOVEC – pd)
2.B 23 Saša MILOHNOJA
3.A 18 Karmen REBOLJ
3.B 18 Maja REBOLJ
4.A 16 Nevenka MAROLT
4.B 15 Špela TRUNK
5.R 24 Olga VODOPIVEC
(Katja PORČNIK GORTNAR-pd)
6.R 24 Urška WERTL
7.A 19 Irena FABEK
7.B 16 Jasna BRNOT
8.R 25 Marjeta JESENKO
9.R  20 Tadeja KLUN LENARČIČ