Sklep o cenah najema šolske telovadnice je izdal župan Občine Medvode in veljajo od 1. 9. 2008 do preklica.

  • 4,75 € za učence šole, športna društva z udeleženci do 16. leta in upokojence oz. njihove zveze ali društva;
  • 7,13 € za športna društva z udeleženci do 19. leta;
  • 10,46 € za študente in športna društva z udeleženci nad 19 let;
  • 19,01 € za športna društva z rekreativci in ostala društva iz Občine Medvode;
  • 23,76 € za vse ostale najemnike, ki niso iz Občine Medvode.

DDV ni vključen v ceno!

OBVESTILA: