OŠ PIRNIČE
Zg. Pirniče 37b
1215 MEDVODE

Telefonske številke:

  • tajništvo:(01) 362-11-40, (01) 361-13-29
  • zbornica: 01-362-31-11
  • pisarna ravnatelja: 01-362 -31-10
  • računovodstvo: 059-253-600
  • svetovalna služba: 059-253-601
  • knjižnica: 059-253-602
  • kuhinja: 059-253-603

e-pošta: sola-pirnice.osljpi@guest.arnes.si


Matična številka: 5084393000
Davčna številka: 52479668
Račun pri UJP: SI56 0127 1603 0669 349


v. d. ravnatelja: Janez Sečnik

Pomočnica v. d. ravnatelja: Marija Ločniškar

Pooblaščena oseba za dajanje informacij javnega značaja: Janez Sečnik

Uradne ure: torek in četrtek od 8.00-12.00