• Izjava za eRedovalnico – GDPR

Obrazec za eREDOVALNICO GDPR

  • Soglasje za pregled učenčeve lastnine 

Soglasje za pregled učenčeve lastnine (pdf)

  • Odsotnost učencev od pouka

Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok izostanka. Če starši vzroka izostanka ne sporočijo v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih šola obvesti o izostanku učenca in jih pozove, da izostanek pojasnijo.

V kolikor starši ne pojasnijo in ne oddajo opravičilo izostanka v roku petih dni, bomo odsotnost učenca/ke od pouka šteli za neopravičeno.

Starši zapišete opravičilo na tem obrazcu: Obrazec za opravičilo (pdf)

Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu. Za napovedano odsotnost uporabijo Vlogo za napovedano odsotnost.

Ravnatelj lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka.

Za napovedano odsotnost starši izpolnite vlogo:

Obrazec za napovedano odsotnost

 

Statusi perspektivnega ali vrhunskega športnika oziroma status perspektivnega oziroma vrhunskega umetnika

 

Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopku za dodelitev sredstev za šole v naravi (pdf)

Za trajnejšo spremembo odhodov učenca iz podaljšanega bivanja starši izpolnite naslednje obvestilo:

Za dnevno spremembo odhoda učenca iz podaljšanega bivanja starši izpolnite naslednje obvestilo:

(Skupno 6.096 obiskov, današnjih obiskov 1)