ODSOTNOST UČENCEV OD POUKA

Starši zapišete opravičilo na tem obrazcu: Obrazec za opravičilo (pdf)

Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok izostanka. Če starši vzroka izostanka ne sporočijo v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih šola obvesti o izostanku učenca in jih pozove, da izostanek pojasnijo. V kolikor starši ne pojasnijo in ne oddajo opravičilo izostanka v roku petih dni, bomo odsotnost učenca/ke od pouka šteli za neopravičeno.

Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu. Za napovedano odsotnost uporabijo Vlogo za napovedano odsotnost. Ravnatelj lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka. Za napovedano odsotnost starši izpolnite vlogo: Obr.-NAPOVEDANA-ODSOTNOST-1.pdf

STATUS PERSPEKTIVNEGA IN VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA OZ. STATUS PERSPEKTIVNEGA IN VRHUNSKEGA MLADEGA UMETNIKA

  1. Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti in dodelitvi statusa (pdf)
  2. Vloga (pdf)

IZJAVA ZA eRedovalnico – GDPR

Obrazec za eREDOVALNICO GDPR

SOGLASJE ZA PREGLED UČENČEVE LASTNINE 

Soglasje za pregled učenčeve lastnine (pdf)

KRITERIJI, POSTOPKI ZA DODELITEV SREDSTEV ZA ŠOLE V NARAVI

Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopku za dodelitev sredstev za šole v naravi (pdf)

ODHODI UČENCA 1.- 5- R IZ PODALJŠANEGA BIVANJA

Za trajnejšo spremembo odhodov učenca iz podaljšanega bivanja starši izpolnite naslednje obvestilo:

Za dnevno spremembo odhoda učenca iz podaljšanega bivanja starši izpolnite naslednje obvestilo:

(Skupno 7.642 obiskov, današnjih obiskov 1)