Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljevanju: nacionalno preverjanje znanja). Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

NPZ 6. razred

Ob koncu drugega obdobja osnovna šola po predpisanem postopku sama izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tujega jezika.

  • 5. 5. 2020 slovenščina
  • 7. 5. 2020 matematika
  • 11. 5. 2020 angleščina

NPZ 9. razred

Ob koncu tretjega obdobja osnovna šola po predpisanem postopku v sodelovanju z zunanjimi ocenjevalci izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta.

  • 5. 5. 2020 slovenščina
  • 7. 5. 2020 matematika
  • 11. 5. 2020 biologija

Tretji predmet določi za posamezne šole minister s sklepom 2. septembra 2020.

Informacije za starše so dostopne na spletni strani ric-a.

(Skupno 563 obiskov, današnjih obiskov 1)