Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljevanju: nacionalno preverjanje znanja). Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

NPZ 6. razred

Ob koncu drugega obdobja osnovna šola po predpisanem postopku sama izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tujega jezika.

  • 7. 5. 2019 slovenščina
  • 9. 5. 2019 matematika
  • 13. 5. 2019 angleščina

NPZ 9. razred

Ob koncu tretjega obdobja osnovna šola po predpisanem postopku v sodelovanju z zunanjimi ocenjevalci izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta.

  • 7. 5. 2019 slovenščina
  • 9. 5. 2019 matematika
  • 13. 5. 2019 likovna umetnost

Tretji predmet določi za posamezne šole minister s sklepom 3. septembra 2019.

Informacije za starše so dostopne na spletni strani ric-a.

(Skupno 86 obiskov, današnjih obiskov 1)