Predsednik sveta staršev

V šolskem letu 2017/18 je predsednik Sveta staršev OŠ Pirniče ________________________

Predstavniki staršev:

1. a –

1. b  –

2. a –

2. b –

3. a –

3. b –

4. a –

4. b –

5. r –

6. r –

7. a –

7. b –

8. r –

9. r –

 

Poslovnik sveta staršev OŠ Pirniče

Zapisniki sestankov