Predsednik sveta staršev

V šolskem letu 2017/18 je predsednica Sveta staršev OŠ Pirniče gospa Mojca Erjavec, namestnik predsednice pa gospod Marsel Zadravec.

Predstavniki staršev:

1. a – Mateja Henigman

1. b  – Rok Govekar

2. a – Miha Kenig

2. b – Peter Nerer

3. a – Barbara Leskovšek

3. b – Tina Rabzelj

4. a – Polona Kopač

4. b – Brane Potočnik

5. r – Jurij Bednarik

6. r -Mateja Sirnik

7. a – Jolanda Rozman

7. b – Špela Hočevar

8. r – Mojca Erjavec

9. r – Marsel Zadravec

 

Poslovnik sveta staršev OŠ Pirniče – oktober 2017

Zapisniki sestankov

Zapisnik 1. sestanka sveta staršev-končni

Zapisnik 1.dopisne seje sveta staršev za šolsko leto 2017-2018