Zapisnik 2. seje SS 2016-17Predsednik sveta staršev

V šolskem letu 2016/17 je predsednica Sveta staršev OŠ Pirniče Mojca Erjavec, predstavnica učencev 7. razreda.

Predstavniki staršev:

1. a – Miha Kenig

1. b  – Peter Nerer

2. a – Barbara Leskovšek

2. b – Tina Rabzelj

3. a – Polona Kopač

3. b – Mateja Stare

4. r – Jurij Bednarik

5. r – Iva Grabnar

6. a – Jolanda Rozman

6. b – Špela Hočevar

7. r – Mojca Erjavec

8. r – Marsel Zadravec

9. a – Marija Michaud

9. b – Marčela Novljan Lovrinčić

Poslovnik sveta staršev OŠ Pirniče

Zapisniki sestankov

Zapisnik 1. seje sveta staršev l 2016-2017

Zapisnik 2. seje sveta staršev 2016-2017