Šolska knjižnica je namenjena vsem učencem, učiteljem in strokovnim delavcem šole. V šolski knjižnici vsi obiskovalci upoštevamo knjižnični red. Urnik izposoje je napisan na vratih knjižnice in velja za celo šolsko leto, knjižnica je izjemoma zaprta, kadar je knjižničarka odsotna zaradi nadomeščanj odsotnih učiteljev ali spremstva učencev.

Bralna znacka 2017.2018

Prosimo da izposojene učbenike primerno opremite – ovijete v plastične ovitke ali samolepilno folijo za knjige, saj bodo le tako lahko ostali nepoškodovani  in uporabni za več generacij učencev.

Učbeniki in delovni zvezki za šolsko leto 2018/19

Skrbnica učbeniškega sklada: Barbara Kavčič