VPIS ŠOLSKIH NOVINCEV ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017

V skladu s 45. členom Zakona o osnovni šoli, obveščamo vse starše na območju šolskega okoliša OŠ Pirniče (sem sodijo vasi Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče,  Vikrče in Zavrh), da bomo vpisovali šolske novince za šolsko leto 2016/2017:

V TOREK, 9. 2. 2016

V SREDO,  10. 2. 2016 in

V ČETRTEK, 11. 2. 2016

od 13.00 do 17.00 ure.

Vpis je obvezen za otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati osnovno šolo, dopolnili starost 6 let (to so otroci rojeni leta 2010).

Starši praviloma vpišejo otroka v OŠ v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.

Zaželjeno je, da je pri vpisu prisoten tudi otrok.

Za dodatne informacije lahko pokličete ga. Barbaro Strmšek Matičič na tel. št. 01-3621-140.