REGRESIRANA ŠOLSKA KOSILA – OBČINA

S strani občine smo bili pozvani, da opozorimo starše, ki imajo težave s plačevanjem kosil (predvsem tisti, ki ne pridejo v cenzus za državna kosila na podlagi odločb o otroškem dodatku), na možnost kritja stroškov kosil učencu v osnovni šoli v obliki denarne pomoči s strani občine Medvode.

Starši, ki imate težave in ne morete dobiti državne pomoči za kosila, se oglasite na občini pri g. Gregor Rozmanu. Uradne ure za stranke pri g. Rozmanu so:

  • Ponedeljek od 8:00 do 11:00 in od 13:00 do 15:00
  • Sreda od 8:00 do 11:00 in od 13:00 do 17:00
  • Petek od 8:00 do 11:00

SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA PREHRANA UČENCEV

 Na podlagi Zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. št. 88/16) se širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1.2.2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v RS. 

Dohodkovni razred

Povprečni mesečni

Dohodek na osebo

Priznana pravica do kosila v % Priznana pravica do malice v %
1 Do 36 % 100 % 100%
2 Nad 36 % do 53 % 0 % 100 %
3 Nad 53 % 0 % 0 %

 

(Skupno 89 obiskov, današnjih obiskov 1)