Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb:

organigram

Predstavitev odgovornih oseb:

  • Ravnateljica: Martina Kutnar
  • Predsednica sveta zavoda: Lucija Jekovec