Glede na pritožbo starša, ki se je nanašala na sestavo jedilnikov in (ne)ustreznosti ponujene prehrane, so 18. 2. 2015 iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Kranj, opravili strokovno spremljanje organizirane prehrane na naši šoli. Pogovorili so se z ravnateljico, vodjem šolske prehrane in vodjem šolske kuhinje. Pregledali so tudi jedilnik, ki je bil predmet pritožbe ter tudi dejansko stanje ob pripravah in nudenju jedi v šolski kuhinji in jedilnici.
Ugotovitve so sledeče:
1. Kader je ustrezno strokovno usposobljen, redno se udeležujejo potrebnih izobraževanj.

2. Šolski jedilnik je javno dostopen, upoštevajo se Smernice zdravega prehranjevanje v VIU (MZ 2005), Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v VIU (MZ 2008), uporabljajo se kuharske knjige in priročniki, vedno pa tudi lastne dolgoletne izkušnje.

3. Pri pripravi dietnih obrokov upoštevajo priporočila, ki veljajo za posamezne diete, priporočila zdravstvene službe in staršev. Dietne obroke izpeljujejo iz obstoječe dnevne ponudbe, in sicer na način, da izločajo živila, ki jih otroci ne smejo uživati in jih zamenjajo z ustreznimi. Dietno malico pripravljajo za dva učenca, ki imata celiakijo.

4. Ostankov hrane ni veliko, opažajo pa, da ostajajo predvsem polnozrnati izdelki. V jedilnici so v času kosila dežurni učitelji, ki spremljajo obnašanje otrok, kar zadeva kulturo uživanja hrane in pa vzpodbude k uživanju jedi, ki jih otroci odklanjajo.

5. Ponudba zajtrkov je primerna (različne vrste kruha, mlečni izdelki, med, marmelada, salama, hrenovka in namazi).
Dopoldanska malica vključuje živila iz različnih skupin, sadje je na jedilniku skoraj vsak dan, enakomerno so zastopane vse skupine živil, občasno se sicer pojavljajo tudi odsvetovana živila, ki pa so zastopana bolj redko in v priporočenih kombinacijah.
Kosila – vključenost zelenjave in sadja je dobro pokrita, vsebujejo različne vrste mesa, priporočajo, da vključimo še več polnozrnatih živil, učenci imajo stalno dostopnost do pitne vode.

6. Šola je vključena v projekt Voda zmaga, v jedilnici je tudi kotiček s sadjem.

7. Na dan obiska je bila jedilnica lepo urejena, malica primerno servirana, otroci so imeli ta dan na razpolago tri vrste sadja.

8. V šoli so izvedli anketo o zadovoljstvu s prehrano med učenci in starši:odzivnost je bila 60 %, glede na to, da šolo obiskujeta tudi po dva ali več otrok iz iste družine ocenjujemo, da je odzivnost še višja. Veliko staršev je mnenja, da so jedilniki pestri, uravnoteženi, da vsebujejo dovolj sadja in zelenjave, 6 % je navedlo, da je jedilnik enoličen, 3 % pa je takih, ki menijo, da je jedilnik neustrezen.

9. Šola nabavlja živila preko javnih razpisov v skladu z veljavno zakonodajo, do določene mere vključuje nabavo živil iz svojega lokalnega okolja (krompir, jabolka, med, pekovske polnozrnate izdelke, eko živila).

ZAKLJUČEK:
Šola si prizadeva za vzpostavitev sistema šolske prehrane, ki sledi smernicam in normativom. Zaključimo lahko, da so jedilniki pestro sestavljeni, odsvetovane izbire so v jedilnik vključene pri kosilih in dopoldanskih malicah manj pogosto. Pohvalili bi vsakodnevno vključenost sadja in zelenjave v obrokih, prav tako prizadevanje za uživanje tekočin, vode in manj sladkih napitkov. Izpostavili bi, da se v jedilniku pojavljajo tudi odsvetovana živila, vendar ne tako pogosto. Odsvetovana živila niso prepovedana, se pa priporoča, da se na jedilnik uvrščajo manj pogosto in v kombinaciji s priporočenimi živili.
Vzpostavljen je sistem dežurstva, kjer učitelji spremljajo otroke in skrbijo za to, da se pri učencih krepi kulturen način uživanja hrane. Ob obisku smo dobili v vpogled vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na šolsko prehrano (jedilnike, ankete, zapisnike sveta šole, potrdila o izobraževanju zaposlenih v kuhinji, LDN,..)

Glede na vse opisano smo delavci šole in verjetno tudi vi, starši, zadovoljni, da delamo v skladu z normativi in smernicami in vašim otrokom zagotavljamo kakovostno prehranjevanje.

sadje_zelenjava

(Skupno 136 obiskov, današnjih obiskov 1)