Okoliš zajema KS Pirniče. To so vasi Verje, Zg. Pirniče, Sp. Pirniče, Vikrče in Zavrh.