Šola razpolaga z učbeniškim skladom, katerega uporabniki so vsi učenci od 1. do 9. razreda. Ob koncu šolskega leta oz. v prvem tednu pouka učenci brezplačno prejmejo učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku. Učenci 1., 2. in 3. razreda v šoli brezplačno prejmejo tudi delovne zvezke, starši oz. skrbniki kupijo preostale potrebščine.

Ob koncu šolskega leta morajo učenci vrniti NEPOŠKODOVANE UČBENIKE. Če učenec vrne poškodovan ali uničen učbenik oz. ga izgubi, je potrebno, v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov, učbenik odkupiti oz. plačati odškodnino. Z IZPOSOJENIMI UČBENIKI NAJ UČENCI RAVNAJO VESTNO IN ODGOVORNO, NAJ JIH OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA OVIJEJO OZ. USTREZNO OPREMIJO Z ZAŠČITNIMI OVITKI. Le tako bodo učbeniki lahko uporabni še za naslednje generacije učencev.

Za šolsko leto 2023/2024 tiskanih naročilnic za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada ne bomo razdeljevali. Vsi učenci so uporabniki učbeniškega sklada in s tem upravičeni do brezplačne izposoje. V kolikor pa si učbenikov v letu 2023/2024 ne želite izposoditi, to sporočite šolski knjižničarki, upravljavki učbeniškega sklada, na elektronski naslov barbara.kavcic@guest.arnes.si . Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in obveznih učnih gradiv ter ostalih potrebščin po posameznih razredih se nahajajo na spodnji povezavi.

(Skupno 996 obiskov, današnjih obiskov 1)