Vpis v 1. razred za šolsko leto 2020/2021 | Osnovna šola Stopiče

VPIS ŠOLSKIH NOVINCEV za šolsko leto 2021/2022

V skladu s 45. členom Zakona o osnovni šoli (št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) obveščamo vse starše na območju šolskega okoliša Osnovne šole Pirniče (sem sodijo vasi Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče,  Vikrče in Zavrh), da bomo šolske novince za šolsko leto 2022/2023 vpisovali v:

– ponedeljek, 15. 2. 2021

– sredo, 17. 2. 2021 in

– četrtek, 18. 2. 2021

od 15.00 do 18.15 ure.

Vpis je obvezen za otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati osnovno šolo, dopolnili starost 6 let (to so otroci rojeni leta 2015).

Starši, katerih otroci imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v okolišu naše šole, boste na dom prejeli vabilo za vpis, z določenim dnevom in uro vpisa.

Če starši želijo vpisati otroka na drugo šolo, ga najprej vpišejo v našo šolo, na drugo pa naslovijo prošnjo za vpis.

Željeno je, da je pri vpisu prisoten tudi otrok.

Za dodatne informacije lahko pokličete našo svetovalno delavko, gospo Barbaro Strmšek Matičič na tel. št. 01/362 52 84.

Prosimo vas, da se ves čas poteka vpisa držite že znanih preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja virusne bolezni:

  • na vpis naj prihajajo le zdrave osebe, tako otroci kot tudi njihovi starši,
  • obvezno je pravilno nošenje zaščitne obrazne maske,
  • upoštevajte medosebno razdaljo (vsaj 1,5 oz. 2 m),
  • zelo pomembna je ustrezna higiena rok.

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov zmanjšamo možnost za prenos povzročitelja okužbe in s tem ščitimo sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov je odgovoren tudi vsak posameznik.

Vsem bodočim prvošolcem izrekamo iskreno dobrodošlico!

(Skupno 246 obiskov, današnjih obiskov 1)